Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga

1.1. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

1.2. Pardavėjas patvirtina, kad kliento asmens duomenys bus naudojami kliento identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui ir rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai klientas išreiškia rašytinį pageidavimą nenaudoti jo asmens duomenų rinkodaros tikslais.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu kliento sutikimu.

1.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
Made on
Tilda